ПРО МЕНЕ

СОСНОВ МАКСИМ – ФОТОГРАФ


Привіт, мене звуть Максим.
 Моє хоббі займатись фотографією переросло в мій спосіб життя і в мою роботу. Люблю спілкуватись з цікавими людьми, які розділяють моє бачення фотографії і найбільше ціную те, що можу зберегти в їхній пам'яті щасливі та важливі моменти їхнього життя.
Вважаю, що основним в моїй роботі це займатись творчістю не відволікаючись на буденність роботи!
Я стараюсь передати в своїх знімках щирість емоцій, почуття та характер особистостей. 
Надаю перевагу портретній та весільній зйомці, адже так найкраще виражаю своє бачення та стиль в цілому. Легко знаходжу спільну мову з людьми , завжди відкритий до спілкування та співпраці.

Яка з фотографій моя улюблена? Та, що я збираюся зробити завтра. (Imogen Cunningham) 

Hi, my name is Max.
My hobby turned into an photograph my life and in my work. I like to communicate with interesting people who share my vision of photography and most appreciate that I can keep in their memory the happy and important seconds of their lives.
I think that the main my work is to engage in the work without being distracted by everyday life!
I try to convey in his pictures sincerity of emotions, feelings and character personalities.
Prefer the portrait and wedding photography, is not it best express their vision and style in general. Easy to find common ground with people, always open to dialogue and cooperation.